AHI will die bedryf se aandag graag vestig op die CIC Jong Opinie Navorsings-toekenning.
 

Die CIC (Internasionale Raad vir Wild en Natuurlewe Bewaring) is ‘n globale, interstaatlike organisasie sonder winsbejag met natuurbewaring by wyse van volhoubare benutting as doelstelling. Die Jong Opinie werksgroep van die CIC fokus op die daarstelling van ‘n globale netwerk van jong wetenskaplikes onder die ouderdom van 35, wat CIC se waardes ondersteun.
 

Jong Opinie Navorsings-toekenningbeoog om navorsers te ondersteun wie se projekte bydrae tot volgehoue benutting van die natuurlewe tot voordeel van die bewaring van die natuur erfenis. Vervolgens is die doel van die Jong Opinie Navorsings-toekenning om wetenskaplike navorsing ooreenkomstig die gees van die CIC se oortuigings te bevorder. Daar word van deelnemers verwag om ‘n opsomming van hul navorsingsprojek te verskaf, waarin die oogmerk, metodiek en gevolgtrekkings van die projek uiteengesit word.
 

Die paneel bestaande uit ‘n komitee van CIC kundiges sal twee wenners bepaal. Die wenners sal beloon word met ‘n uitnodiging na die 61ste Algemene Vergadering in Milan (23-26 April 2014) om hul projekte voor te lê en kontak te maak met sleutelspelers en kundiges op die gebied van volhoubare jag. Die prys dek die registrasiefooi, verblyf en reiskoste. Die spertyd vir aansoeke is 15 November 2013. Die uitslag sal middel Februarie 2014 aangekondig word.
 

Vereistes: Meesters- en Dokotorale kursus studente jonger as 35 kwalifiseer om aansoek te doen. Die opsomming moet aan die volgende standaarde voldoen:

  • Een van drie benaderings rakende volhoubare jag dek, synde: economies, sosio-kultureel, of ekologies (onderwerp voorbeelde: etiek, politiek, of jaggeskiedenis, natuurlewe bestuur vergelykings van habitat verbetering to oes strategieë.
  • Maksimum lengte is 3600 karakters/twee bladsye
  • Voertaal – Engels
  • Dien aansoeke in met die onderwerp aangedui as CIC Young Opinion Research Award 2014 by office@cic-wildlife.org.