CITES het onlangs op sy webwerf gemeld dat: Die Sekretariaat van die Konvensie oor Internasionale Handel in Bedreigde Spesies Wilde Fauna en Flora verwelkom die Uitvoerende Bevel rakende die Bestryding van Smokkel van Natuurprodukte wat deur die President van die VSA, Barack Obama op 1 Julie 2013 uitgereik is. Die Uitvoerende Bevel spreek die binnelandse en internasionale reaksie oor die oplewing in smokkel van natuurprodukte aan.
 

Die Uitvoerende Bevel loods ‘n Presidensiële Taakmag van Natuurproduk Smokkel met bepaalde voorgeskrewe take, en met die Staatsekretaris, die Sekretaris van Binnelandse Sake en die Prokureur-Generaal of hul gemagtigdes as mede-voorsitters om deur die Nasionale Veiligheids Raadgewer aan die President verslag sal doen.
 

‘Hierdie Uitvoerende Bevel stuur ‘n sterk boodskap dat natuurlewe misdaad net so ernstig is as dwelm- en wapensmokkel. Die aanbod tot finansiële en tegniese hulp met beter wetgewing om die smokkel van natuurprodukte hok te slaan en die beoogde opleiding van voorste linie wetstoepassers is uiters nodig.’ volgens Mnr John E. Scanlon, die CITES Sekretaris-Generaal.